post

สนุกเกอร์ ความนิยมกับมุมมองสังคมไทย ?

กีฬา “ สนุกเกอร์ ” เป็นกีฬาที่มีมานานในประเทศไทย เป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้อุปกรณ์ในการเล่นค่อนข้างมาก และหลากหลาย ลักษณะการเล่นสนุกเกอร์นั้น เป็นกีฬาในร่มมีพื้นที่ในการเล่นคือบนโต๊ะที่มีผ้าปูที่เรียกว่า ผ้าสักหลาด และตามมุมโต๊ะและรอบ ๆ โต๊ะนั้นจะมีช่องสำหรับให้ลูกบอลสี ๆ ที่วางบนโต๊ะหล่นลงไปไปตาข่ายข้าง ๆ โต๊ะ เพื่อเป็นการเก็บคะแนนของแต่ละคน โดยลูกบอลกลม ๆ เป็นสี ๆ นั้นจะมีคะแนนตามสีที่แตกต่างกันไป การเล่นผู้เล่นจะจะใช้ไม้ในการเล็งและตีลูกให้ตกลงในช่องเพื่อการเก็บคะแนน แล้วการแข่งขันนั้นก็จะใช้การนับคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินผู้แพ้-ชนะ

หากพูดถึงกีฬาประเภทนี้แล้วนั้นในความคิดหรือมุมมองของคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยมีความนิยมมากนัก เพราะเป็นกีฬาเงียบ ๆ ลับ ๆ ไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยกันนักเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นเกมกีฬาที่มีแพ้ชนะคนส่วนใหญ่เลยให้ความตื่นเต้นและความสนุกสนานในเกมให้มีมากยิ่งขึ้นไปโดยการใช้รูปแบบการเล่นพนัน ซึ่งแน่นอนว่าจะให้มีความสนุกสนานและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ทำให้วิวัฒนาการการเล่นของกีฬาประเภทนี้ถูกมองในแง่ของการพนันเสียส่วนใหญ่ แต่หากจะบอกว่าเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเลยก็ไม่ใช่  เพราะยังมีกิจการที่เป็นโต๊ะสนุกเกอร์เปิดให้บริการทั้งถูกกฏหมายและผิดกฏหมายอยู่จำนวนมากในปัจจุบัน ทำให้เห็นว่ากีฬาประเภทนี้ยังมีผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว  แต่หากรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันของแต่ละที่ เช่น การใช้สื่อ อบายมุขในการดึงดูดผู้คนในเกิดความสนใจในกีฬาประเภทนี้ให้มากขึ้นนั้นย่อมมีผิดแผกและไม่ค่อยเข้าตาสังคมมากสักเท่าไหร่ ภาพพจน์ของกีฬานี้จึงเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีนัก ทำให้วงการกีฬาสนุกเกอร์นี้กระจุกอยู่แค่กลุ่มผู้ที่สนใจและเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น ความสามารถในการพัฒนาหรือสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพของประเทศอาจลดน้อยลง

แต่ทว่าปัจจุบันยังคงเห็นพัฒนาการการเล่นกีฬาประเภทนี้อยู่ ที่ยังคงประสบผลสำเร็จอยู่ในประเทศไทยและการแข่งขันต่างประเทศ  จากการจัดตั้งสมาคมเพื่อการแข่งขันกีฬาซึ่งจะคัดนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันระดับชาติหรือระดับโลก  รวมไปถึงการแข่งขันแต่ละรายการที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน เพราะยังคงแสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นกีฬาประเภทนี้ ทั้งทักษะ สมาธิในการเล่น ความตั้งใจฝึกในเรื่องของการวางแผน ความได้เปรียบในเกมการกีฬา สามารถสร้างทักษะของตนเองสู่การเล่นอย่างมืออาชีพ และการได้รับการฝึกฝนในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์อีกด้วย  หากยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เล่นหรือสังคมไทยจำเป็นต้องมีส่วนในการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้กีฬาประเภทนี้นั้นสามารถเป็นกีฬาที่ดี มีภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงเกมการกีฬามากกว่าการเป็นอบายมุขได้นั้น จะทำให้วงการกีฬาสนุกเกอร์นี้สามารถสร้างนักกีฬามืออาชีพส่งผลต่อความคิด มุมมองของสังคมให้เกิดการยอมรับในกีฬาประเภทนี้และสามารถส่งเสริมประชาชน ผู้คนที่สนใจในกีฬานี้ช่วยผลักดันให้เกิดเป็นกีฬาที่นิยมมากยิ่งขึ้นด้วย

post

ตะกร้อไทย กับความเป็นไทยที่บ่งบอกถึงความสามัคคีของคนในชาติ

กีฬาตระกร้อไทยเป็นกีฬาที่มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันกันเป็นทีม และสร้างความตื่นเต้นน่าสนใจแล้ว ยังเป็นกีฬาที่ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็ง กีฬาตระกร้อนั้นจะใช้อุปกรณ์ในการเล่นคือ ลูกหวายสานกลม ๆ มีลักษณะมีตาเป็นช่องหรือบางที่จะใช้เป็นหนัง  และปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นพลาสติกซึ่งสิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยกติกาในการเล่นก็คือการแข่งขันสองทีมหรือโต้ลูกกลม ๆ ข้ามฝั่ง ในลักษณะที่ไม่ให้ลูกตระกร้อกลม ๆ นั้นตกหล่นลงกับพื้นของตนเองโดยการใช้หลายเทคนิควิธี ซึ่งจัดเป็นกีฬาที่มีความน่าสนใจเพราะสามารถสร้างความกระตือรือร้นเกมส์กีฬามีความฮึกเหิม หากรวมไปถึงกองเชียร์ด้วยแล้วนั้น ก็จะทำให้การเล่นกีฬาประเภทนี้มีความสนุกสนานน่าตื่นเต้นและลุ้นอยู่ตลอดเวลามากยิ่งขึ้นด้วย เพราะว่าต่างฝ่ายต่างทีมก็ล้วนแต่ต้องงัดเอาความสามารถหรือว่าทักษะของตัวเองมาใช้ ในการเล่นกีฬาประเภทนี้ได้รับความนิยมจากรุ่นสู่รุ่น นั่นหมายความว่าเป็นกีฬาที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีรูปแบบการเล่นลักษณะของทีมและกติกาที่เหมือน ๆ กัน  แต่อาจถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เกิดความชัดเจนความถูกต้องและเหมาะสม  โดยการปรับให้เข้ากับรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องที่ที่แตกต่างกันไปทำให้กีฬาประเภทนี้มีความหลากหลายมีรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศ

ในประเทศไทยยังคงใช้รูปแบบของการเล่นที่มีมาแต่โบราณมีมาแต่บรรพบุรุษ  และยังคงเป็นที่นิยมเล่น นิยมแข่งขันและใช้กีฬาประเภทนี้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการเชื่อมความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันที่ใช้ทักษะท่วงท่าลีลาในการเล่นจังหวะการสังเกตุปฏิภาณไหวพริบ รวมไปถึงลีลาการเล่นที่มีท่วงท่าที่แข็งแรง งดงามทำให้รูปแบบของผู้เล่นที่มีลักษณะของการเป็นนักกีฬามืออาชีพนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการเล่น ความแข็งแรง รูปแบบการวางแผนการให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนกันได้อย่างเหมาะสม  กีฬาประเภทนี้จึงถือว่าเป็นรูปแบบเฉพาะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทยที่ไม่มีที่ใดเหมือนนั้นก็คือความสง่างามของท่วงท่าลีลาอารมณ์ในการเล่น  ทักษะและปฏิภาณไหวพริบที่จำเป็นจะต้องมีในตัวของผู้เล่นซึ่งนั่นหมายถึงว่าทักษะจะมาพร้อมกับสภาวะทางอารมณ์และแน่นอนอยู่แล้วว่าคนไทยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่า “สยามเมืองยิ้ม” จึงเป็นสิ่งที่ได้เปรียบอยู่ว่ารูปแบบของการเล่นทักษะและศิลปะการเล่นที่ผสมกับท่วงท่าและลีลาในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ตึงเครียดและกดดันนั้นถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของนักกีฬาทีมชาติไทย

ตระกร้อไทยเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีในทีมแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความตั้งใจของคนในทีมรวมไปถึงผู้ชมที่เป็นกองเชียร์ในประเทศ  ที่ต่างก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬากล่าวถึงว่าหากกีฬานี้มีการแข่งขันแต่ละครั้ง ประเทศไทยก็มักจะไม่เคยพลาดเลยในเรื่องของการครองแชมป์หรือไต่อันดับต้นต้น ไม่ว่าจะเป็นรอบลึกขนาดไหนกองทัพนักกีฬาของทีมชาติไทยก็สามารถบุกบั่นฝ่าฟันเข้าไปถึงรอบลึกลึก  จนสามารถได้รางวัลต่าง ๆ นานาอยู่อย่างนับไม่ถ้วน กีฬาประเภทนี้ไม่เพียงจะเป็นความนิยมในการเล่นเพียงเท่านั้น แต่เป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของรูปแบบเฉพาะตัวที่มีอยู่ในประเทศที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าความแตกต่างจากที่อื่น  คือความกลมกลืนกลมเกรียวกันในทีมและกองเชียร์ที่คับคั่งส่งกำลังใจให้อย่างแน่นหนาโดยเราเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสามัคคีและความรักชาติของผู้คนในประเทศโดยตลอดมา

post

ว่ายน้ำ กีฬาดีตอบโจทย์คนรักสุขภาพและปัญหาสังคมไทย

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ่าไฮ่ ฮ่าไฮ่ เป็นเพลงที่บอกได้เลยว่าใคร ๆ ต้องรู้จัก และร้องตามกันได้จริง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนกีฬาอะไรก็ล้วนแต่มีผลดีต่อผู้ที่ให้ความสนใจและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพราะปัจจุบันนอกจากคนเราจะมีความสามารถในด้านการดูแลตัวเองที่ดีพอแล้ว ก็ยังมีในเรื่องของการเป็นอยู่ การบริโภคหรือโภชนาการ เรื่องสุขภาพที่หลายหลายให้ความสำคัญมาก การออกแบบการดำเนินชีวิตของตนเองให้ดีและถูกพัฒนาเพื่อปรับเข้ากับโลกปรับเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังทำให้ทำให้ความสามารถของการเข้าถึงกีฬานั้นของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไปโดยส่วนมากแล้วคนที่จะคิดถึงเรื่องของสุขภาพ นั้นก็ล้วนแต่มาจากหลากหลายปัจจัย อีกทั้งยังมีปัจจัยรอบด้านอีกมากมาย

กีฬาว่ายน้ำจึงจัดว่าเป็นกีฬาที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคนที่สนใจในปัจจุบันเพราะเป็นกีฬาที่สามารถฝึกฝนให้มีระบบการทำงานของกล้ามเนื้อที่หยึดหยุ่น การบริหารพละกำลังของปอด สามารถฝึกฝนและเล่นกีฬาประเภทนี้ได้โดยทั่วไป เพราะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากนักเลย จะมีก็ใช้แค่พื้นที่ที่เป็นสระน้ำที่เอาไว้ใช้สำหรับเล่นหรือฝึกฝน อีกทั้งยังมีประโยชน์ในเรื่องของที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเด็กและประชาชนชนรวมไปถึงผู้คนที่สนใจในปัจจุบัน สามารถเป็นทักษะในการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นรวมไปถึงนอกเหนือจากนี้ยังเป็นกีฬาที่ให้ผลดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหลเวียนของเลือดความยยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อระบบการหายใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สมาธิ การตัดสินใจรวมไปถึงทักษะในด้านต่าง ๆ ที่ผู้เล่นกีฬาประเภทนี้จะสามารถได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมและสามารถนำไปใช้ปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง สังคมไทยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต ผู้คนจำนวนมากจึงได้หันมาให้ความสนใจกับกีฬาประเภทนี้มากขึ้น ทั้งนี้ยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงและส่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอีกอย่างหนึ่งในสังคมไทยนั้นก็คือปัญหาของเด็กจมน้ำถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนักที่ในปัจจุบันยังมีข่าวเกี่ยวกับการจมน้ำเสียชีวิต หรือปัญหาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการป้องกันและแก้ไขการช่วยเหลือที่ผิด ๆ ทำให้เกิดเป็นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมินค่าได้เลย

ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีสถิติการสำรวจ และพบยอดจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าความสำคัญของการว่ายน้ำในเด็กหรือผู้คนทั่วไปนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีอีกรูปแบบของกีฬาที่น่าฝึกฝนเ และยังคงเป็นที่ตอบโจทย์หลาย ๆ ด้านกับยุคสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงการแก้ปัญหาการจมน้ำของเด็กและผู้คนทั่วไป การเลือกเล่นกีฬาประเภทนี้ก็ยังมีจำนวนมากในปัจจุบันและนิยมในวงกว้าง นอกจากเพื่อต้องการทักษะในเรื่องของการใช้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการแข่งขันและสร้างมืออาชีพได้แล้วนั้น ความสามารถเฉพาะตัวหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ดี และทักษในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นผล มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำให้ลดอัตราการจมน้ำได้ดีเลยทีเดียว

post

กระแสวอลเลย์บอลไทยปลุกหัวใจนักกีฬาให้กับเยาวชน

จากอดีตจนถึงปัจจุบันยังมีความนิยมในเรื่องของการติดตามกีฬาที่ครองใจใครหลาย ๆ คน อย่างเช่น กีฬาวอลเลย์บอลที่นับวันยิ่งเป็นที่สนใจของผู้คนเป็นที่จับตามอง และถูกพัฒนาให้เกิดเป็นกีฬาที่สร้างกระแสปลุกหัวใจคนไทย ทั้งด้านตัวนักกีฬาและประชาชน ที่มีความชอบในการเล่นรวมไปถึงการให้กำลังใจนักกีฬาด้วยความครึกครื้นสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารวมไปถึงรอยยิ้มและความสุขให้คนในประเทศ ด้วยกระแสที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องกับนักตบทีมชาติไทยที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเกี่ยวกับการแข่งขันในแต่ละรายการ ซึ่งทำให้เกิดกระแสและ Rating ที่มาแรงในช่องทางของSocial Media หรือว่า สื่ออินเตอร์เน็ตที่มีสังคมออนไลน์ใช้กันอย่างแพร่หลายเข้าถึงกันอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันนี้ก็มีความสนใจในการติดตามและเล่นกีฬาประเภทนี้อยู่จำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชน ประชาชนและผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจในการใช้กีฬาวอลเลย์บอลในการออกกำลังกายเพื่อการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มคณะ หน่วยงานหรือในสังคม แน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้เลยกับความชอบและความชื่นชมในตัวนักกีฬาซึ่งเป็นจุดเด่น จุดสร้างความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดตามกีฬาประเภทนี้มากขึ้นเชื่อว่าในสังคมปัจจุบันนอกจากกระแสของการแข่งขันที่ดูแล้วทำให้รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานไปด้วยนั้นยังมีอีกมุมมองหนึ่งในด้านของตัวนักกีฬาที่สามารถแสดงศักยภาพการเล่นกีฬาประเภทนี้ได้ออกมาซึ่งแตกต่างกันออกไป โดยมีจุดเด่นและลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบเฉพาะตัว ผู้คนไม่น้อยเลยที่มีความหลงใหลและชื่นชอบจนยกให้เป็นไอดอลหรือแบบอย่างในการเลือกเล่นกีฬาประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทั่วไปที่ใช้แรงบันดาลใจจากตัวนักกีฬาเพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้กับตนเองเกิดเป็นกระแสการปลุกหัวใจของความเป็นนักกีฬาในตัวของผู้คนมากมายและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาประเภทนี้

หากเราจะพูดถึงนักกีฬาที่มีความสามารถ และความโดดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกเร็วก็จะหนีไม่พ้นคุณปลื้มจิตร์ ถินขาวหรือ คุณหน่อง นักตบบอลเร็วของเราที่ใครต่างก็ชื่นชมและจดจำกันได้เป็นอย่างดี แต่หากจะพูดถึงมือเซ็ตต้องยกอันดับหนึ่งให้กับเธอเลย นั่นก็คือ ซาร่า นุศรา ต้อมคำ  ที่เป็นคนมีความทะเยอทะยานฝึกฝนจนได้รับเป็นนักเซ็ตที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน การแข่งขันแต่ละรายการที่เธอสามารถคว้ารางวัลมาได้นั้น รวมไปถึงนักกีฬาที่มีความสามารถในการกระโดดเสิร์ฟตบหนัก ๆ อย่างอรอุมาก็ทำให้กองเชียร์หรือผู้ชมมีความประทับใจในฝีมือการเล่นของเธอได้อย่างไม่น้อยแน่นอนว่ายังมีนักกีฬาอีกหลาย ๆ คนที่สามารถใช้ความสามารถของตนเองในการเล่น และแสดงถึงศักยภาพออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมประชาชนคนทั้งโลกจนกลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความสนใจความชอบ ปลุกหัวใจให้กับผู้คนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพรวมไปถึง อย่างน้อยก็ได้ทำให้เกิดเป็นกระแสของการหันเหเข้ามาออกกำลังกายเข้ามาเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น จากการก่อตั้งสมาคม ชมรม กลุ่ม หรือแม้กระทั่งการจัดโครงการต่าง ๆ ก็ล้วนแต่มีความนิยมให้กีฬาวอลเลย์บอลนี้เป็นตัวเลือกในการจัดกิจกรรมกันอย่างแพร่หลาย  กล่าวได้ว่านอกจากเกมส์กีฬาที่น่าสนใจแล้ว ความสามารถของนักกีฬาหรือที่เรียกว่าตัวผู้เล่นเองยังเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนให้เกิดจุดประกายในการเล่นกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้นด้วย

post

มวยไทย กีฬาสร้างสุขภาพ สร้างเอกลักษณ์ไทย

ศิลปะการป้องกันตัวอีกแขนงหนึ่งที่จะหยุดความสนใจจากผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ได้ นั่นก็คือ มวยไทยหากได้ยินคำนี้แล้วต้องนึกถึงอันดับแรกเลย  นั่นก็คือ ประเทศไทย   ซึ่งความแตกต่างของกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้ศิลปะการป้องกันตัว ที่นับได้ว่ามีท่วงท่าและลีลาในการแสดงออกหรือการใช้อาวุธในการต่อสู้มีอยู่หลากหลาย โดยเป็นเรื่องราวของการออกแบบหรือคิดค้นโดยบรรพบุรุษมาแต่โบราณที่มีการต่อสู้จึงทำให้เป็นศิลปะที่ตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันโดยที่ยังมีความเป็นเอกลักษณ์มีรูปแบบที่ไม่ผิดแผกและแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมเลย

ในปัจจุบันวงการมวยไทยได้มีผู้คนให้ความสนใจทั้งในเรื่องของการสืบทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย ทั้งเพื่อการออกกำลังกาย หรือความชอบส่วนตัว คนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกเล่นกีฬาประเภทนี้เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์  เพราะปัจจุบันกระแสของการรักสุขภาพและใส่ใจตนเองนั้นเป็นเรื่องที่กำลังนิยมมากในยุคปัจจุบันนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกีฬาประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังในการเล่น ฝึกซ้อมหรือแข่งขัน นับได้ว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งทักษะความสามารถและความคล่องแคล่วว่องไวของรูปร่าง ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นก็คือ รูปร่างสรีระของผู้เล่น ดังนั้นในเรื่องของโภชนาการที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนักกีฬาที่ต้องมีความสามารถ และรูปร่างที่ดี ควบคู่กันไป ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของทักษะการป้องกันตัว และสุขภาพที่ดีแข็งแรง  ซึ่งหากพูดถึงคนในยุคปัจจุบันนี้ จะใช้เวลาอยู่กับการทำงานเสียส่วนใหญ่ เวลาที่จะใช้ในการออกกำลังกายนั้นก็แทบจะน้อยมาก ดังนั้นการเล่นกีฬามวยไทยถือได้ว่าตอบโจทย?สำหรับคนรักสุขภาพที่มีเวลาน้อยแต่สามารถเรียกเหงื่อ บริหารร่างกายโดยใช้กระบวนการท่าที่บริหารมวลกล้ามเนื้อให้เกิดการเผาผลาญ  และการหมุนเวียนของเลือดได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจ

ทุกเวทีมวยอยู่คู่กับการเดิมพัน กีฬาชนิดนี้นอกจากจะเชียร์ได้สนุกทุกวินาทีแล้ว ในฝั่งของการเดิมพันเองก็มีให้ลุ้นระทึกได้ไม่แพ้กัน ทั้งแต้มต่อ แต้มรองเกิดขึ้นได้ทุกวินาที มีหลายครั้งที่โครตมวยถูกมวยม้ามืดโค่นหลับคาเวที สร้างความงุนงนให้กับเจ้าของค่าย แต่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกับฝั่งที่เดิมพันมวยรอง และในไทยเองก็มีการรับเดิมพันมวยอยู่ทุกสนามเช่นกัน แถมในปัจจุบันก็ทำได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ ที่การันตีความน่าเชื่อถือได้จากคาสิโนระดับโลก

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและถูกพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสิ้นสุดนั้น  ทำให้มุมมองความคิดการดำเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป กระแสและความนิยมที่เกิดจากการรับรู้ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมของตนเองนั้นย่อมทำได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด แม้แต่การเลือกใช้ฟิตเนสในการออกกำลังกาย หรือเลือกให้มีเทรนเนอร์ดูแลคอร์ดการออกกำลังกาย คอร์ดดูแลสุขภาพที่ขายออนไลน์นั้น ก็มีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน ผู้คนทั่วไปสามารถจัดการและเข้าถึงกิจกรรมต่างได้อย่างง่ายดายและแพร่หลาย นอกจากนี้เสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ยังคงเป็นที่ติดอกติดใจเหล่าบรรดาชาวต่างชาติที่เข้ามาฝึกฝน และสามารถนำทักษะวิชานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปสร้างเป็นมืออาชีพได้ ทั้งนี้กีฬาชนิดนี้เองที่เป็นเหมือนความมหัศจรรย์ที่สร้างทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ก่อให้เกิดเป็นการช่วยอนุรักษ์กีฬาประเภทนี้ไว้ให้คงอยู่และสร้างความภาคภูมิใจให้คนในประเทศไทยได้อย่างไม่น้อยเลย

post

เทรนด์วิ่งมาราธอน มาแรงแซงทุกกีฬา

ฉุดไม่อยู่จริง ๆ กับกระแสกิจกรรมการวิ่งที่มีอิทธิพลมากในประเทศไทย ที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเจอแต่กิจกรรมวิ่งไปทั่วทุกอาณาเขต เพราะกีฬาประเภทนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไป ของผู้คนที่ตั้งใจหาเวลาว่างในการออกกำลังกาย เช่น การวิ่งเหยาะ ๆ วิ่งระยะไกล วิ่งเร็ว เป็นทั้งกีฬาที่ช่วยสร้างสุขภาพเพื่อความสนุกสนาน และเพื่อเป็นนักวิ่งอาชีพ การวิ่งเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนอกจากรองเท้าที่มีความเหมาะสมกับสรีระของผู้เล่น และใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที  หรือพื้นที่ไม่มากนักก็สามารถเล่นกีฬานี้ได้แล้ว กีฬาวิ่งนี้สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยและปรับให้เข้าชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันได้อย่างลงตัว กล่าวคือ สามารถเล่นได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร มีเวลามากน้อยเพียงใดก็สามารถใช้การวิ่งนี้ช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย ทำให้มีผู้คนสนใจที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้เป็นจำนวนมาก  ทั้งเป็นมืออาชีพและมือสมัครเล่น

หากปัจจุบันกระแสของการวิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น มาจากกิจกรรมที่ถูกจัดโดยดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง อย่าง คุณตูน บอดี้แสลม ที่ได้นำกีฬาวิ่งเข้ามาสร้างเรื่องราวดีดีในสังคมไทยด้วยการ จัดโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อช่วยสมทบทุนบริจาคโรงพยาบาลของรัฐในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างปัจจัยพื้นฐานให้โรงพยาบาลของรัฐที่กำลังขาดแคลนนั้น ถือเป็นการทำกิจกรรมที่ดีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะ และมีความตั้งที่จะมอบคุณค่าให้แก่มนุษย์ร่วมโลกด้วยการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยความตั้งใจและศรัทธาอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนเห็นดีเห็นงามและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ได้ร่วมกิจกรรม ได้เข้าไปมีบทบาทในการเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ มุ่งมั่นศรัทธา ในสิ่งที่ทำแล้วได้รับผลประโยชน์กลับมาทั้งสุขภาพร่างกายที่ดี และจิตใจอันเป็นกุศล ทำให้รูปแบบการกีฬาประเภทนี้ได้ถูกยกระดับจากการเป็นกีฬาผู้เล่นเองมีความตั้งใจในการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถ และนอกจากจะเป็นกีฬาที่สร้างสุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณค่าทางจิตใจ  เช่น  การวิ่งเพื่อการกุศล  ในสังคมไทยที่มีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีจิตใจอันเป็นกุศลอยู่แล้วนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าทางกันเลยทีเดียว หากสังเกตถึงปัจจุบันมีกิจกรรมจัดงานวิ่งกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามด้วยกระแสที่มีอยู่และบวกกับความตั้งใจของผู้วิ่งเองนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการตัดสินใจของผู้คนในสังคม  ถือเป็นการสร้างกระแสปลุกระดมให้กับประชาชนได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าที่จะได้รับ ทั้งนี้นักวิ่งเองก็ล้วนแต่จะออกแบบเป้าหมายในชีวิตของตนเองว่าความตั้งใจจริง ๆ นั้น อยากได้อะไรจากการวิ่ง เรื่องการแข่งขัน เรื่องของสุขภาพ เรื่องของความชอบในรูปแบบกิจกรรม การสร้างสัมพันธภาพที่ดี การพบปะแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มชมรม ล้วนแต่มีความแตกต่างกัน ก็สามารถสร้างคุณค่าและได้ประโยชน์จากกีฬาประเภทนี้อย่างยั่งยืน

post

แบดมินตัน กับกระแสความนิยมในสังคมไทย

ยังคงฮิตติดกระแสอยู่เรื่อย ๆ สำหรับกีฬาที่น่าจับตามองในขณะนี้ และเป็นที่นิยมกันทั่วบ้านทั่วเมือง นั่นก็คือ  กีฬาแบดมินตัน ที่ทั้งมีกระแสความนิยมจากการที่มีนักกีฬาชาวไทยได้คว้าแชมป์จากรายการแข่งขันระดับโลก ทำให้เกิดเป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งนักของวงการ ซึ่งสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก กีฬาประเภทนี้มิอิทธิพลต่อคนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาวที่รักสุขภาพ รวมไปถึงเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เล่นได้ทั้งครอบครัว บ้างก็ฝึกเพื่อการออกกำลังกาย บ้างก็ฝึกเพื่อเอาทักษะเพื่อนำไปทำการแข่งขัน บ้างก็ฝึกกันตั้งแต่ยังเด็ก ๆ เพื่อการสร้างพื้นฐานกีฬาประเภทนี้สู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต

การแข่งขันกีฬาประเภทนี้ที่ใช้พื้นที่ในการเล่นไม่มากนัก ใช้คนในการเล่นแบบคู่และแบบเดี่ยว มีอุปกรณ์ที่มีไม่กี่ชิ้นก็สามารถเล่นหรือฝึกฝนกันได้แล้ว รวมไปถึงทักษะในการเล่นนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสุขภาพหรือเพื่อผ่อนคลายและความสนุกสนานก็ว่ากันไป  ทั้งนี้กีฬาแบดมินตันได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและในประเทศไทยจึงทำให้มีการตลาดที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทแบดมินตันกล่าวได้ว่าขายดิบขายดีกันเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะหาซื้อง่ายแล้วยังมีราคาที่ไม่สูงมากนัก ทำให้ผู้คนทั่วไปจึงหันมาเล่นกีฬาประเภทนี้กันมากยิ่งขึ้น ถ้าจะให้พูดถึงประโยชน์จากการเล่นกีฬาแบดมินตันนี้ก็มีอยู่มากมาย ทั้งเพื่อออกกำลังกายฝึกการเคลื่อนไหวท่วงท่ายึดหยุ่นกล้ามเนื้อ การไหลเวียนของเลือด ความแข็งแรง ความกระฉับกระเฉงจากการเคลื่อนท่าทางในการเล่น ประโยชน์ในด้านทักษะ การคิดตัดสินใจ รวมไปถึงความสนุกสนาน สร้างกิจกรรมที่เป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้คนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกด้วย เพราะเดิมทีประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพกันอยู่แล้ว  จึงทำให้การเล่นกีฬาประเภทนี้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ผู้คนที่มีเวลาน้อยไม่มีเวลาออกกำลังกาย เช่น  วัยทำงานที่หาเวลาว่างในการออกกำลังกายค่อนข้างยากนั้นก็สามารถปลีกตัวหรือหาเวลาอันน้อยนิดมาเล่นกีฬาประเภทนี้ได้เพราะสามารถเรียกเหงื่อพร้อมกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายในทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนได้อย่างครบถ้วนและที่สำคัญกีฬาประเภทนี้มีอุปกรณ์เพียงน้อยชิ้นรวมไปถึงระยะเวลาในการฝึกและทักษะที่ไม่ยากนักจึงทำให้ผู้คนหลงใหลในการเล่นกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้น

นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับหากใครที่กำลังมองหา หรืออยากเลือกเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย หรือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศ ในตัวเมืองที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดและสามารถเข้าถึงบริการตามโรงยิมหรือสถานที่ที่มีเทรนเนอร์ช่วยในการฝึกฝน กีฬาแบดมินตันนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ที่กำลังเลือกที่จะเริ่มออกกำลังกายหรือเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ดีเลยทีเดียว

post

เปตอง เล่นช่วงอายุไหนได้ประโยชน์ที่สุด??

หากจะพูดถึงกีฬาที่ต้องใช้สมาธิและความแม่นยำต้องยกให้กีฬาประเภทนี้ เปตอง เป็นกีฬาที่มีมานานมาแล้วซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติไทยโดยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ผู้เล่นในการโยนลูกบอลที่มีลักษณะเป็นเหล็กไปบนพื้นดินแข็ง หรือพื้นที่เป็นกรวดละเอียดเพื่อที่จะให้ลูกบอลที่โยนนั้นอยู่ใกล้ลูกแก่นหรือที่เรียกกันว่า “ ลูกเชอร์รี่ ” ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสีแดง ในการแข่งขันก็จะมีผู้เล่นในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสลับกันเล่นมีรูปแบบการเล่นเป็นทีมมีการตัดสินโดยการนับแต้ม มีกติกาในการเล่นเพื่อที่จะแข่งขันโดยการนับคะแนนของแต่ละทีม ทีมไหนที่มีคะแนนมากที่สุดก็ถือว่าเป็นทีมที่ชนะ ส่วนรูปแบบการแข่งขันที่จะต้องมีการคัดเลือกเพื่อเข้าไปสู่รอบลึก ๆ หรือชิงอันดับกันนั้น ก็ใช้คะแนนเป็นตัวช่วยในการตัดสินของคณะกรรมการ หากเราจะพูดถึงกีฬาเปตองนั้นก็จะนึกถึงความเงียบความสงบซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากีฬาประเภทนี้นักกีฬาล้วนแต่จะต้องใช้สมาธิในการเล่นและที่สำคัญการเล่นกีฬาประเภทนี้จำเป็นต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะสามารถทำคะแนนเพื่อแข่งขันกับพูดกับคู่ต่อสู้

ในประเทศไทยเราอาจจะเห็นผู้เล่นกีฬาประเภทนี้อยู่ไม่มากนัก ส่วนมากแล้วจะนิยมในกลุ่มสูงวัยและประชาชนทั่วไป อาจเป็นเพราะคนกลุ่มนี้จะมีเวลาว่างมากกว่ากลุ่มอื่น หรือใช้พื้นที่ในการเล่นมากนัก ง่ายต่อการใช้อุปกรณ์ แต่สิ่งที่ต้องมีให้มากคือเวลาที่จะต้องใช้กับกีฬาประเภทนี้ นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ที่เล่นกีฬานี้มักจะเป็นคนที่มีเวลาสำหรับการออกกำลังกายจริงๆ หรืออีกอย่างจะมีก็แต่ผู้คนที่สนใจและรักในการเล่นกีฬาประเภทนี้เท่านั้นที่จะเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ชมกันเอง แน่นอนว่าประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาประเภทนี้ คือ ทักษะในการโยน การใช้สมาธิ ความตั้งใจ ความแม่นยำ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในการเล่น จึงจะสามารถอยู่และดำเนินเกมกีฬานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคว้าชัยชนะให้กับตนและทีมได้  อีกทั้งประโยชน์ของการเล่นกีฬาก็มีให้เห็นและสามารถทำให้เราจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ความกดดันจากคนรอบข้าง จากที่มาข้างจากคู่ต่อสู้จากกองเชียร์สามารถใช้ทักษะในการเล่นที่ฝึกซ้อมและควบคุมเกมส์กีฬาให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ หากทำได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเกมส์กีฬานี้

เปตองยังเป็นกีฬาที่เชื่อมความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนซี้พร้อม ๆ กับการวางเดิมพันกันเองได้ เช่น เดิมพันด้วยการเลี้ยงข้าว เลี้ยงสุรา ซึ่งเราจะพบได้บ่อย ๆ ในชนบทของไทย ด้วยกิจกรรมแบบนี้บวกกับการเดิมพันเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมากนัก จึงเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมากไม่แพ้กีฬาอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามแต่กีฬาประเภทนี้ก็ยังถูกมองว่าเป็นกีฬานี้เหมาะสมกลุ่มผู้สูงวัยมากกว่ากลุ่มอื่น แต่หากอยู่ในแวดวงแล้วจะพบว่าจะมีกิจกรรมกีฬาทั่วไปที่จัดขึ้น กีฬาเปตองนี้ได้ถูกจัดให้อยู่ในการแข่งขันของกีฬาทั่วไปของประชาชนในสังคม ในท้องถิ่นแต่ละที่ก็มักจะมีกีฬาประเภทนี้อยู่ร่วมด้วย ซึ่งมีจำนวนของผู้ที่สนใจกีฬาประเภทนี้และรวมไปถึงการให้ความสนใจจากเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ไม่น้อยเลย เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่ากีฬาประเภทนี้เป็นประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ขึ้นอยู่กับความต้องการในประโยชน์ที่จะได้จากกีฬาประเภทนี้ของแต่ละคนเท่านั้นเอง