post

ว่ายน้ำ กีฬาดีตอบโจทย์คนรักสุขภาพและปัญหาสังคมไทย

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ่าไฮ่ ฮ่าไฮ่ เป็นเพลงที่บอกได้เลยว่าใคร ๆ ต้องรู้จัก และร้องตามกันได้จริง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนกีฬาอะไรก็ล้วนแต่มีผลดีต่อผู้ที่ให้ความสนใจและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพราะปัจจุบันนอกจากคนเราจะมีความสามารถในด้านการดูแลตัวเองที่ดีพอแล้ว ก็ยังมีในเรื่องของการเป็นอยู่ การบริโภคหรือโภชนาการ เรื่องสุขภาพที่หลายหลายให้ความสำคัญมาก การออกแบบการดำเนินชีวิตของตนเองให้ดีและถูกพัฒนาเพื่อปรับเข้ากับโลกปรับเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังทำให้ทำให้ความสามารถของการเข้าถึงกีฬานั้นของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไปโดยส่วนมากแล้วคนที่จะคิดถึงเรื่องของสุขภาพ นั้นก็ล้วนแต่มาจากหลากหลายปัจจัย อีกทั้งยังมีปัจจัยรอบด้านอีกมากมาย

กีฬาว่ายน้ำจึงจัดว่าเป็นกีฬาที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคนที่สนใจในปัจจุบันเพราะเป็นกีฬาที่สามารถฝึกฝนให้มีระบบการทำงานของกล้ามเนื้อที่หยึดหยุ่น การบริหารพละกำลังของปอด สามารถฝึกฝนและเล่นกีฬาประเภทนี้ได้โดยทั่วไป เพราะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากนักเลย จะมีก็ใช้แค่พื้นที่ที่เป็นสระน้ำที่เอาไว้ใช้สำหรับเล่นหรือฝึกฝน อีกทั้งยังมีประโยชน์ในเรื่องของที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเด็กและประชาชนชนรวมไปถึงผู้คนที่สนใจในปัจจุบัน สามารถเป็นทักษะในการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นรวมไปถึงนอกเหนือจากนี้ยังเป็นกีฬาที่ให้ผลดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหลเวียนของเลือดความยยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อระบบการหายใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สมาธิ การตัดสินใจรวมไปถึงทักษะในด้านต่าง ๆ ที่ผู้เล่นกีฬาประเภทนี้จะสามารถได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมและสามารถนำไปใช้ปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง สังคมไทยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต ผู้คนจำนวนมากจึงได้หันมาให้ความสนใจกับกีฬาประเภทนี้มากขึ้น ทั้งนี้ยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงและส่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอีกอย่างหนึ่งในสังคมไทยนั้นก็คือปัญหาของเด็กจมน้ำถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนักที่ในปัจจุบันยังมีข่าวเกี่ยวกับการจมน้ำเสียชีวิต หรือปัญหาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการป้องกันและแก้ไขการช่วยเหลือที่ผิด ๆ ทำให้เกิดเป็นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมินค่าได้เลย

ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีสถิติการสำรวจ และพบยอดจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าความสำคัญของการว่ายน้ำในเด็กหรือผู้คนทั่วไปนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีอีกรูปแบบของกีฬาที่น่าฝึกฝนเ และยังคงเป็นที่ตอบโจทย์หลาย ๆ ด้านกับยุคสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงการแก้ปัญหาการจมน้ำของเด็กและผู้คนทั่วไป การเลือกเล่นกีฬาประเภทนี้ก็ยังมีจำนวนมากในปัจจุบันและนิยมในวงกว้าง นอกจากเพื่อต้องการทักษะในเรื่องของการใช้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการแข่งขันและสร้างมืออาชีพได้แล้วนั้น ความสามารถเฉพาะตัวหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ดี และทักษในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นผล มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำให้ลดอัตราการจมน้ำได้ดีเลยทีเดียว