post

กีฬา “ สนุกเกอร์ ” เป็นกีฬาที่มีมานานในประเทศไทย เป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้อุปกรณ์ในการเล่นค่อนข้างมาก และหลากหลาย ลักษณะการเล่นสนุกเกอร์นั้น เป็นกีฬาในร่มมีพื้นที่ในการเล่นคือบนโต๊ะที่มีผ้าปูที่เรียกว่า ผ้าสักหลาด และตามมุมโต๊ะและรอบ ๆ โต๊ะนั้นจะมีช่องสำหรับให้ลูกบอลสี ๆ ที่วางบนโต๊ะหล่นลงไปไปตาข่ายข้าง ๆ โต๊ะ เพื่อเป็นการเก็บคะแนนของแต่ละคน โดยลูกบอลกลม ๆ เป็นสี ๆ นั้นจะมีคะแนนตามสีที่แตกต่างกันไป การเล่นผู้เล่นจะจะใช้ไม้ในการเล็งและตีลูกให้ตกลงในช่องเพื่อการเก็บคะแนน แล้วการแข่งขันนั้นก็จะใช้การนับคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินผู้แพ้-ชนะ

หากพูดถึงกีฬาประเภทนี้แล้วนั้นในความคิดหรือมุมมองของคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยมีความนิยมมากนัก เพราะเป็นกีฬาเงียบ ๆ ลับ ๆ ไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยกันนักเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นเกมกีฬาที่มีแพ้ชนะคนส่วนใหญ่เลยให้ความตื่นเต้นและความสนุกสนานในเกมให้มีมากยิ่งขึ้นไปโดยการใช้รูปแบบการเล่นพนัน ซึ่งแน่นอนว่าจะให้มีความสนุกสนานและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ทำให้วิวัฒนาการการเล่นของกีฬาประเภทนี้ถูกมองในแง่ของการพนันเสียส่วนใหญ่ แต่หากจะบอกว่าเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเลยก็ไม่ใช่  เพราะยังมีกิจการที่เป็นโต๊ะสนุกเกอร์เปิดให้บริการทั้งถูกกฏหมายและผิดกฏหมายอยู่จำนวนมากในปัจจุบัน ทำให้เห็นว่ากีฬาประเภทนี้ยังมีผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว  แต่หากรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันของแต่ละที่ เช่น การใช้สื่อ อบายมุขในการดึงดูดผู้คนในเกิดความสนใจในกีฬาประเภทนี้ให้มากขึ้นนั้นย่อมมีผิดแผกและไม่ค่อยเข้าตาสังคมมากสักเท่าไหร่ ภาพพจน์ของกีฬานี้จึงเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีนัก ทำให้วงการกีฬาสนุกเกอร์นี้กระจุกอยู่แค่กลุ่มผู้ที่สนใจและเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น ความสามารถในการพัฒนาหรือสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพของประเทศอาจลดน้อยลง

แต่ทว่าปัจจุบันยังคงเห็นพัฒนาการการเล่นกีฬาประเภทนี้อยู่ ที่ยังคงประสบผลสำเร็จอยู่ในประเทศไทยและการแข่งขันต่างประเทศ  จากการจัดตั้งสมาคมเพื่อการแข่งขันกีฬาซึ่งจะคัดนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันระดับชาติหรือระดับโลก  รวมไปถึงการแข่งขันแต่ละรายการที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน เพราะยังคงแสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นกีฬาประเภทนี้ ทั้งทักษะ สมาธิในการเล่น ความตั้งใจฝึกในเรื่องของการวางแผน ความได้เปรียบในเกมการกีฬา สามารถสร้างทักษะของตนเองสู่การเล่นอย่างมืออาชีพ และการได้รับการฝึกฝนในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์อีกด้วย  หากยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เล่นหรือสังคมไทยจำเป็นต้องมีส่วนในการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้กีฬาประเภทนี้นั้นสามารถเป็นกีฬาที่ดี มีภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงเกมการกีฬามากกว่าการเป็นอบายมุขได้นั้น จะทำให้วงการกีฬาสนุกเกอร์นี้สามารถสร้างนักกีฬามืออาชีพส่งผลต่อความคิด มุมมองของสังคมให้เกิดการยอมรับในกีฬาประเภทนี้และสามารถส่งเสริมประชาชน ผู้คนที่สนใจในกีฬานี้ช่วยผลักดันให้เกิดเป็นกีฬาที่นิยมมากยิ่งขึ้นด้วย